Win-back campagnes

Goodbyehello bereikt de doelgroep

Vanuit een datascan en voorspellende modellen leren we, wie we kunnen benaderen, wanneer we dat het best kunnen doen en met welke boodschap.
Vervolgens is onze creativiteit de sleutel om te komen tot een optimaal effectieve campagne. Wij winnen verloren klanten terug, door middel van perfect afgestemde campagnes gebaseerd op door ons zelf ontwikkelde modellen.

Wij hebben al honderden win-back campagnes ontwikkeld en uitgevoerd. De uitkomsten van deze campagnes hebben ons een schat aan kennis opgeleverd, die elke nieuwe campagne nog beter maakt.

Tevens hebben wij een gestructureerde – Ping, Play, en Purchase – methode ontwikkeld om inactieve klanten weer tot kopen te bewegen.

Wilt je het eens hebben over welke communicatie-uitingen, tone of voice, en mediastrategie het best werken voor jouw win-back campagne?

Kom eens een kop koffie in Hilversum drinken!

Bel ons op 085-3035658 of email info@goodbyehello.com